Inloggen

Registreren - Wachtwoord vergeten?

Winkelmand0

Geen producten in je winkelmand.

Redactiesommen groep 5, 6, 7 en 8.

Bij het vak rekenen op de basisschool krijgt uw kind te maken met redactiesommen. Dit zijn rekenopgaven waarbij de som in een verhaaltje verwerkt is. Redactiesommen worden daarom ook wel verhaaltjessommen genoemd. De bedoeling is dat uw kind uit een verhaaltje zelf de som filtert. Daarbij is het nodig dat uw kind begrijpt dat er in het verhaaltje zowel relevante als irrelevante informatie kan staan. In het begin zijn de verhaaltjes nog kort en eenvoudig, maar naarmate uw kind verder komt worden de verhaaltjes steeds complexer. Het gaat er dan dus niet alleen om dat uw kind de juiste rekenvaardigheden heeft om de som uit te rekenen, maar ook dat hij of zij weet hoe de juiste som uit het verhaal kan worden gehaald.

Rekenvaardigheden en tekstbegrip

Bij redactiesommen zijn dus niet alleen de rekenvaardigheden van belang, maar heeft uw kind ook een bepaalde mate van tekstbegrip nodig. Uw kind moet namelijk in staat zijn om de kern van het verhaal te kunnen onderscheiden van de minder belangrijke informatie. Voor sommige kinderen is dit gesneden koek, maar er zijn ook kinderen die veel moeite hebben met redactiesommen. Als uw kind deze manier van rekenen lastig vindt, is het aan te raden om hier thuis of tijdens bijles mee te oefenen. Door veel te oefenen kan uw kind namelijk meer inzicht krijgen in deze sommen.

Redactiesommen in de toetstrainers

In de toetstrainers en bijlesboeken van Citomateriaal kan uw kind oefenen met alle onderwerpen van rekenen, dus ook de redactiesommen. De vraagstelling van de opgaven in deze boeken is bovendien gelijk aan die op de Cito toetsen, zodat uw kind hier ook aan went. Hij of zij krijgt op deze manier steeds meer handigheid in het filteren van de juiste informatie en is daardoor steeds beter in staat om de juiste som uit het verhaal te halen. Met de toetstrainers van Citomateriaal kunt u uw kind dan ook optimaal ondersteunen bij het ontwikkelen van de rekenvaardigheden.

Ga naar de shop

Redactiesommen groep 5

Redactiesommen groep 6

Redactiesommen groep 7

Redactiesommen groep 8

Redactiesommen groep 6

De redactiesommen in groep 6 worden steeds moeilijker. Redactiesommen zijn rekenopgaven waarbij uw kind de som zelf uit een verhaaltje moet filteren. Dit type opdrachten wordt daarom ook wel verhaaltjessommen genoemd. Bij redactiesommen wordt er niet alleen een beroep gedaan op de rekenvaardigheden van uw kind, maar ook op het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een tekst en op het tekstbegrip. Hierdoor kunnen kinderen die doorgaans sterk zijn in rekenen, toch moeite hebben met redactiesommen. Het is in dat geval aan te raden om de redactiesommen met uw kind extra te oefenen. Dat kan met de materialen van Citomateriaal.

Steeds complexere verhalen

In groep 6 worden de redactiesommen steeds complexer. Als uw kind voor het eerst met redactiesommen te maken krijgt, zijn de verhaaltjes nog kort en is de som eenvoudig eruit te halen. Maar na verloop van tijd stijgt de moeilijkheidsgraad en worden de verhaaltjes langer. Er komt bovendien steeds meer informatie inde verhaaltjes die niet relevant is. Uw kind moet dus in staat zijn om het kaf van het koren te scheiden en zo alleen de relevante informatie eruit te filteren. Als uw kind dit lastig vindt, kunt u de redactiesommen extra oefenen met de toetstrainers en bijlesboeken van Citomateriaal.

Verhaaltjessommen groep 6

De redactiesommen van groep 6 kunt u oefenen met de Toetstrainer Rekenen Groep 6. Citomateriaal heeft dit boek speciaal ontwikkeld, gericht op de aansluiting van de rekenopgaven op de lesstof die uw kind in de klas krijgt. In de toetstrainer vindt u veel rekenopgaven, waarmee uw kind extra kan oefenen. Hierdoor zal de rekenkennis van uw kind toenemen en zal hij of zij de redactiesommen steeds beter onder de knie krijgen. Daarnaast stoomt u met de toetstrainer uw kind ook klaar voor de Citotoets, doordat de manier van vragen stellen gelijk is. Zo krijgt uw kind optimale ondersteuning bij het verhogen van het rekenniveau.

Boeken bestellen voor groep 6

Redactiesommen groep 7

De redactiesommen in groep 7 doen een beroep op meerdere vaardigheden die uw kind op de basisschool heeft geleerd. Ten eerste moet uw kind over de juiste rekenvaardigheden beschikken, maar daarnaast moet hij of zij ook in staat zijn om de som uit het verhaal te filteren. Redactiesommen zijn namelijk verhaaltjessommen; hierbij is de som als het ware verstopt in een verhaaltje. Uw kind moet daarom onderscheid kunnen maken tussen relevante en irrelevante informatie en tussen hoofd- en bijzaken, en moet bovendien beschikken over een bepaalde mate van tekstbegrip. Bij redactiesommen komen dus heel wat zaken bij elkaar.

Taalbegrip bij rekenen

Doordat redactiesommen ook een beroep doen op bepaalde taalvaardigheden, kan het zomaar gebeuren dat sterke rekenaars op deze manier van rekenen uitvallen. De redactiesommen worden in groep 7 bovendien ook steeds complexer, zodat het moeilijker wordt om de juiste som uit het verhaal te halen. Door veel te oefenen kan uw kind echter beter worden in het maken van redactiesommen. Als u zelf met uw kind wilt oefenen, kunt u de boeken van Citomateriaal inzetten om u hierbij te ondersteunen. De opgaven in de toetstrainers en bijlesboeken zijn namelijk zo samengesteld dat ze een goede aansluiting bieden op de stof die uw kind op school leert.

De leerbehoeften van uw kind

Wanneer u de redactiesommen in groep 7 extra gaat oefenen, is het van belang dat u de leerbehoeften van uw kind volgt. De boeken van Citomateriaal zijn daarom samengesteld door een team van professionals, waarbij er op zorgvuldige wijze gezorgd is voor een aansluiting op de leerbehoeften én op de lesstof van school. Uw kind kan met deze materialen zijn of haar rekenniveau stapsgewijs verhogen. Bovendien is de manier van vragen stellen in de opgaven gelijk aan die op de Cito toetsen. Door met de toetstrainers te oefenen, bereidt u uw kind dus ook direct voor op het maken van de Citotoets.

Boeken bestellen voor groep 7

Redactiesommen groep 8

De redactiesommen in groep 8 zijn voor sommige kinderen een groot struikelblok. Dat komt doordat redactiesommen een beroep doen op zowel reken- als op taalvaardigheden. Uw kind moet dus van meerdere markten thuis zijn en verschillende vaardigheden kunnen combineren om tot een goede uitkomst te komen. Voor sommige kinderen is dat geen enkel probleem, maar anderen hebben hier grote moeite mee. Gelukkig zijn redactiesommen prima te trainen. U kunt hier als ouders zelf thuis mee aan de slag of uw kind tijdens bijles laten bijspijkeren. In beide gevallen kunnen de toetstrainers en bijlesboeken van Citomateriaal goed van pas komen.

Sommen in verhaalvorm

Als u zelf uw kind wil gaan helpen, moet u natuurlijk wel weten wat redactiesommen eigenlijk zijn. Bij redactiesommen zit de som verwerkt in een verhaal. Het worden dan ook wel verhaaltjessommen genoemd. Waar deze verhaaltjes eerst nog vrij eenvoudig en kort zijn, worden de redactiesommen in groep 8 steeds ingewikkelder. De verhaaltjes worden langer en complexer. Dat betekent dat uw kind in staat moet zijn om de irrelevante informatie te herkennen en alleen de relevante informatie eruit te halen. Daarvoor is tekstbegrip nodig en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een verhaal. Door hiermee veel te oefenen met de materialen van Citomateriaal, kan uw kind hier steeds beter in worden.

Veel vaardigheden tegelijk

De toetstrainers en bijlesboeken van Citomateriaal maken het mogelijk om zelf thuis met uw kind de redactiesommen van groep 8 extra te oefenen. Hierdoor wordt het combineren van de verschillende vaardigheden die uw kind moet inzetten steeds makkelijker. Uw kind zal sneller de som in het verhaaltje gaan herkennen. In de boeken bouwt de moeilijkheidsgraad langzaam op, zodat uw kind zijn of haar vaardigheden stapsgewijs kan uitbouwen. Ook traint uw kind meteen voor het maken van de Citotoets, omdat de vraagstelling van de opgaven hetzelfde is. Zo geeft u uw kind de optimale ondersteuning bij het oefenen met redactiesommen.

Boeken bestellen voor groep 8