Trainend beter worden in alle vakken

Met onze toetstrainers maakt uw kind kennis met de vraagstelling van de
Entree-, Drempel en de Eindtoetsen van Cito.

Wij zijn ons bewust van het feit hoe belangrijk de laatste 3 jaar van de basisschool voor de latere toekomst van uw kind is. Met dit bewustzijn zijn onze producten met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid door professionals samengesteld.

De belangrijkste vakken van de bovenbouw!

Oefenen met de kernvakken van groep 6 t/m 8 van de basisschool.
De vragen uit de toetstrainers van CitoMateriaal.nl sluiten perfect aan op de lesstof in de klas.

REKENEN.
BEGRIJPEND LEZEN
SPELLING
GRAMMATICA2
TAAL